Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 3 hostí 

PrihlásenieO nás PDF Tlačiť E-mail

 

Školský rok 2023/2024

 

 • Dňa 4. septembra sme sa opäť stretli v priestoroch školy, aby sme slávnostne otvorili nový školský rok.

 • Želáme všetkým žiakom a pedagógom veľa trpezlivosti,
 • odhodlania na splnenie všetkých úloh, ktoré chcú a musia v tomto roku naplniť.

 • Zamestnanci školy:
 • Riaditeľka školy: Ing. Mária Vicanová Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 • Zástupca zamestnávateľa: Mgr. Vladimíra Hudecová

 • Triedni učitelia:

Ing.  Pavol Vican

Mgr. Vladimíra Hudecová

Mgr. Peter Švantner

Mgr. Stanislava Dornierová

Ing. Jana Volková

 

 • Učitelia bez triednictva:

Mgr. Adam Murko

 

 • Pedagogickí asistenti:

Mgr. Lucia Komendová Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Zuzana Kamenská Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr.  Anna Kováčová Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Mgr. Anna Marková Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 • Materská dovolenka

Bc. Martina Kroupová

 

 

 • Ostatní zamestnanci:

Ing. Jana Gondášová - ekonomicko - personálny zamestnanec

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Renáta Gyetvenová – upratovačka

 

 • Údržbár:
Ivan Krnáč


 

 • Triedy

 

Trieda Počet Triedny učiteľ Kontakt/e-mail
žiakov

1. 8 Ing. Pavol Vican
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
2. 8 Mgr. Vladimíra Hudecová Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
3. 8

Mgr. Peter Švantner

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.
4. 8

Mgr. Stanislava Dornierová

Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

5. 9 Ing. Jana Volková Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

 • Rada školy:

Rada školy pri ŠZŠ pre žiakov s TP, Pionierska 850/13, Detva je iniciatívnym a poradným orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania.

Ustanovená je v zmysle §24 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe a samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ustanovujúce zasadnutie rady školy bolo dňa 31.01.2023, kedy začalo funkčné obdobie Rady školy pri ŠZŠ pre žiakov s TP, Pionierska 850/13, Detva na obdobie 4 rokov.

Rada školy pri ŠZŠ pre žiakov s TP, Pionierska 850/13, Detva zasadá v súlade so schváleným plánom zasadnutí na príslušný kalendárny rok a v prípade potreby aj mimo plánovaného termínu.


 • Rada školy pri ŠZŠ pre žiakov s TP, Pionierska 850/13, Detva má 7 členov a pracuje v tomto zložení:

 • predseda: Ing. Jana Gondášová - zástupca nepedagogických zamestnancov
 • podpredseda: Mgr. Martina Segečová - zástupca rodičov
 • zapisovateľ:  Mgr. Vladimíra Hudecová-  zástupca pedagogických zamestnancov

 

 • členovia:
 • Mgr. Stanislava Dornierová  - zástupca pedagogických zamestnancov
 • Mgr. Jana Uhrinová - zástupca rodičov
 • Mgr. Denisa Peknušiaková - zástupca zriaďovateľa
 • Mgr. Peter Tkáčik - zástupca zriaďovateľa