Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 6 hostí 

PrihlásenieSvetový deň oceánov

Svetový deň oceánov

Svetový deň oceánov - si každoročne pripomíname 8. júna už od roku 1992. Svetový deň oceánov nám pripomína, že oceány zohrávajú dôležitú úlohu v našich životoch. Oceány pokrývajú viac ako dve tretiny Zeme, ich úloha pri utváraní klímy a čistoty ovzdušia je dôležitá. Preto sme aj my u nás v škole tejto tematike venovali pozornosť dňa 14.júna. Vysvetlili sme si význam oceánov pre náš život, význam ochrany životného prostredia, sledovali sme video o oceánoch, vyrobili sme množstvo živočíchov, ktoré žijú v oceánoch, vypracovali pracovné listy....