Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 4 hostí 

PrihlásenieJuniáles 2019

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie projektu JUNIÁLES

 

Dňa 27. júna 2019 sa konal v ŠZŠ pre žiakov s TP, Pionierska 850/13, Detva v spolupráci s DSS zábavný deň pod názvom Juniáles. Na záver školského roka sme vyhodnotili ich usilovnú prácu a naplánovali sme pre žiakov celý deň plný hier a zábavy.
Deti sa podieľali na estetickej výzdobe záhrady, priestorov. Starší žiaci nám pripravili podnosy plné dobrôt na doplnenie energie pri športovaní a zábave.
Pani učiteľky s asistentkami pripravili stanovištia na športové aktivity a hry, podľa záujmu a schopností detí. V športových súťažiach vyhrali všetci a mali z toho veľkú radosť.
Keďže slniečko nám prialo, dodržiavali sme pitný režim a deťom sme prichystali osvieženie v 2 malých a 1 veľkom bazéne.
Na záver si deti odniesli hodnotné darčeky, ktoré im pripomenú aj cez prázdniny tento pekný deň v kruhu ich kamarátov.


Poďakovanie
Chceme poďakovať Mestskému úradu Detva za finančné prostriedky, ktoré boli využité pre naše deti na utuženie zdravia a posilnenie dobrých vzťahov v kolektíve.


Poďakovanie
Ďakujeme Mestu Detva, za finančné podporenie akcie Juniáles a veľké ďakujeme patrí aj pani riaditeľke Špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím Ing. Márii Vicanovej a pani riaditeľke DSS Detva Mgr. Márii Gibaľovej.