Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 5 hostí 

PrihláseniePodporili nás

Podporili nás.
V rámci výzvy: "Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2019" bolo podporené aj naše CŠPP pri ŠZŠ pre žiakov s TP Detva.
Z pridelenej dotácie sme za spoluúčasti OZ Úsmev na tvári zakúpili nový diagnostický materiál BSID.
Ďakujeme všetkým.