Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 6 hostí 

PrihlásenieVianočná návšteva pána primátora

 

 

 

Vianočná návšteva pána primátora

 

 

Dňa 19.12.2019 navštívil našich žiakov pán primátor mesta Detva Ing. Ján Šufliarský, ktorého srdečne privítala naša pani riaditeľka. Pán primátor si prezrel priestory našej školy. Žiaci sa potešili  jeho  návšteve a aj balíčkom, ktoré boli plné sladkých dobrôt. Pán primátor poprial našim žiakom a všetkým zamestnancom pekné vianočné sviatky plné hojnosti a radosti. Naša pani riaditeľka poďakovala na záver pánu primátorovi za návštevu a čas, ktorý spoločne strávil s nami a našimi žiakmi.

Ďakujeme !