Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 6 hostí 

PrihlásenieŠpeciálna základná škola pre žiakov s telesným postihnutím, Pionierska 850/13, Detva PDF Tlačiť E-mail

ŠZŠ pre žiakov s TP vznikla 1. septembra 1993 pri vtedajšom ÚSS pre telesne a mentálne postihnuté deti a mládež (v súčasnosti DSS). Poskytovala vzdelanie 15 deťom DSS v 3 triedach so spojenými ročníkmi. V tom istom roku bola po prvý krát otvorená trieda pomocnej školy (variant B) pre deti, ktoré boli v minulosti oslobodzované od povinnej školskej dochádzky.

 

Špeciálnopedagogická poradňa (ŠPP) bola zriadená v septembri 1998 s cieľom zabezpečovať špeciálno-pedagogickú a poradenskú starostlivosť o postihnuté deti a mládež prostredníctvom diagnostických, edukačných, poradenských, terapeutických a metodických činností.

Od založenia školy uplynulo veľa času, za ktorý sa ju podarilo vybaviť najmodernejšou didaktickou a výpočtovou technikou vďaka štedrosti sponzorov, rôznych projektov a grantov ako Infovek a i. Rovnako didaktické, učiace programy, množstvo učebných, kompenzačných pomôcok, najnovšia odborná literatúra a predovšetkým vysoká odbornosť pedagogického kolektívu nám pomáha napĺňať myšlienky humanizácie v starostlivosti o postihnutých jedincov.

Od januára 1999 škola pracuje ako právny subjekt.

V súčasnosti škola poskytuje vzdelanie žiakov, ktorí sú zaradení do tried podľa druhu a stupňa postihnutia vo variantoch A, B, C, autistickej triede a v triede pre viacnásobne postihnutých.